KOOPERATION

Kooperation1  NORGE  POSTER

Kooperationspartner/Hochschulen

Fakultet for Teknologi, Kunst og Design Høgskolen i Oslo og Akershus (Norwegen)   http://www.hioa.no
TECNICKA UNIVERZITA V KOSICIACH (Slovakei)   http://www.tuke.sk/
UNIVERSIDADE DA CORUNA (Spanien)    http://www.udc.gal/

 

Kooperationspartner